Al-Halabi, Antelias: Mistakes Happen for a Reason

Lebanese/Middle Eastern | Antelias Mount Lebanon Lebanon Middle East

Mount Lebanon

November 12, 2012

Lebanese/Middle Eastern

Al-Halabi, Antelias: Mistakes Happen for a Reason

For the past decade or so, Al Halabi restaurant in Antelia

November 12, 2012 | Restaurants | Antelias

Load more